Mulong pia aratu

Mulong pia aratu amu oku tilombus
Tungangon oku Tuhan kawagu
Mulong pia aratu amu oku tilombus
Tungagon oku Tuhan kawagu.

Tungagon, tungagon
Tungagon oku Tuhan kawagu
Mulong pia aratu amu oku tilombus
Tungagon oku Tuhan kawagu

Kidusa oku pia ompunan oku Tuhan
Ompunan oku Tuhan kawagu
Kidusa oku pia ompunan oku Tuhan
Ompunan oku Tuhan kawagu

Ompunan, ompunan
Ompunan oku Tuhan kawagu
Kidusa oku pia ompunan oku Tuhan
Ompunan oku Tuhan kawagu

Sumber: sdabalakong

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel